Geodezja i Obsługa Nieruchomości

GEO - METRUM

tel. 506 652 848

Wykonujemy geodezyjne procedury określania przebiegu granic nieruchomości:

  • wznawianie przebiegu granic ustalonych według stanu prawnego nieruchomości
  • wyznaczanie przebiegu granic działek ujawnonych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków