Geodezja i Obsługa Nieruchomości

GEO - METRUM

tel. 506 652 848

Podział nieruchomości gruntowej polega na wykonaniu geodezyjnej procedury wyodrębnienia przynajmniej dwóch albo większej liczby działek z działki pierwotnej, poprzez ustalenie granic podziału i sporządzenie stosownej dokumentacji. 

 

Wykonujemy:

  • podziały nieruchomości zabudowanych i zurbanizowanych
  • podziały nieruchomości rolnych i leśnych