Mapa do celów projektowych. Wycinek mapy miasto Kielce.

Mapa do celów projektowych Kielce. Na mapie widoczne są budynek mieszkalny, ogrodzenie, słup elektryczny, przyłącze kanalizacji, przyłącze wody, numer działki, rzędne wysokościowe.

Geodezja i Obsługa Nieruchomości

GEO - METRUM

tel. 506 652 848

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geodeta

Kielce

powiat kielecki

województwo świętokrzyskie

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 

Mapę wykonuje  geodeta i jest ona niezbędnym dokumentem przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę domu, lub innego obiektu budowlanego.Na podstawie mapy architekt opracowuje plan zagospodarowania działki, będący częścią składową projektu architektoniczno-budowlanego, który jest podstawowym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę.Mapę do celów projektowych wykorzystuje się także do projektowania usytuowania sieci i przyłączy uzbrojenia terenu (wody, kanalizacji sanitarnej,kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej, gazu  itp.)
Bazując na mapie sytuacyjno – wysokościowej opracowanej przez geodetę, konkretny projekt obiektu budowlanego zostaje odniesiony do aktualnego stanu zagospodarowania i ukształtowania terenu budowlanego.
Mapa do celów projektowych powinna zawierać aktualne informacje o wszystkich danych ewidencyjnych dotyczących zarówno obszaru projektowanej inwestycji, jak również obszaru otaczającego ten teren w pasie co najmniej 30 metrów.Projekt zagospodarowania działki powinien uwzględnić zarówno lokalizację budynku, trasy wszystkich przyłączy, wejść, wjazdów, miejsca na odpadki stałe, czy też ogrodzenia, jak również zmiany w ukształtowaniu terenu oraz organizacje terenów zielonych

W zależności od potrzeb zleceniodawcy mapę wykonujemy w technologii tradycyjnej lub w wersji numerycznej w uzgodnionym formacie danych.

- zdjecie obok: fragment mapy do celów projektowych na terenie miasta Kielce.