Kontroler i antena GPS firmy TOPCON


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geodezja i Obsługa Nieruchomości

GEO - METRUM

tel. 506 652 848

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geodeta

Kielce

powiat kielecki

województwo świętokrzyskie

Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym.
Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentacji architektonicznych, uzgodnień projektowych oraz pozwolenia na budowę przychodzi czas na realizację zamierzenia budowlanego.
Wzniesienie każdej budowli zaczyna się od wyznaczenia na gruncie jej położenia, które zostało wcześniej uzgodnione w projekcie. I w tym momencie geodeci tyczą obiekt w terenie.  Wymagana dokładność i precyzja tego odwzorowania będzie zapewniona poprzez odpowiednio przeprowadzone terenowe prace geodezyjne.Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i uzgodnień projektowych należy wytyczyć w terenie budynek, budowlę, drogę, przyłącza czy sieć uzbrojenia terenu (np. wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektroenergetyczną, telekomunikacyjną czy ciepłowniczą) z wymaganą dokładnością. Wytyczenie obiektów budowlanych powinno być wykonane przez geodetę, aby uniknąć problemów w przyszłości związanych z wytyczeniem obiektu przez osobę nieuprawnioną.
W trakcie prac budowlanych geodeta będzie pomocny przy pomiarach kontrolnych pionowości budynku oraz tyczeniu osi przegród budowlanych na wyższych kondygnacjach obiektu.
Tyczenie obejmuje też przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, elektrycznej i wodociągowej, dla których wymaga się także wysokiej dokładności wyznaczenia w terenie.
Aby obiekt został prawidłowo osadzony na gruncie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz by utrzymał on swoją geometrię musimy posilić się osobą geodety. To jego praca na gruncie oraz odpowiedni wpis do dziennika budowy gwarantuje poprawność inwestycji.