GPS - nowoczesna geodezja

Geodezja i Wycena Nieruchomości

GEO - METRUM

tel. 506 652 848

tel. 798 06 35 53

google+ 

 

 

 

 

 

 

 

geodeta

Kielce

powiat kielecki

Firma Geodeta Kielce GEO-METRUM Geodezja i Wycena Nieruchomości świadczy usługi geodezyjne w zakresach:

 • Opracowywanie map  geodezyjnych do celów projektowych i planistycznych
 • Tyczenie geodezyjne budynków , budowli i uzbrojenia
 • Inwentaryzację geodezyjną do wykonania odbioru
 • Tyczenie sieci i przyłączy uzbrojenia terenu
 • Wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych (budynki, budowle, urządzenia podziemne)
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynków i budowli
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci i przyłączy uzbrojenia terenu
 • Geodezyjna obsługa inwestycji
 • Pomiary wysokościowe (niwelacja)
 • Pomiary GPS
 • Wznowienia granic
 • Podziały nieruchomości
 • Pomiary geodezyjne objętości mas ziemnych
 • Pomiary powierzchni użytkowej nieruchomości
 • Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych
 • Inne nietypowe prace geodezyjne
 • Wycena nieruchomości
 • Pomiary zasiewów i upraw rolnych