geodezyjne tyczenie budynku (ławice ciesielskie)

Geodezja i Wycena Nieruchomości

GEO - METRUM

tel. 506 652 848

tel. 798 06 35 53

Geodezyjne wytyczenie budynków , budowli, uzbrojenia terenu w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym.
Wzniesienie każdej budowli zaczyna się od wytyczenia na gruncie jej położenia, które zostało wcześniej uzgodnione w projekcie. I w tym momencie geodeci tyczą obiekt w terenie.  Wymagana dokładność i precyzja tego odwzorowania będzie zapewniona poprzez odpowiednio przeprowadzone terenowe prace geodezyjne.
W trakcie prac budowlanych geodeta będzie pomocny przy pomiarach kontrolnych pionowości budynku oraz tyczeniu osi przegród budowlanych na wyższych kondygnacjach obiektu.
Tyczenie obejmuje też przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, elektrycznej i wodociągowej, dla których wymaga się także wysokiej dokładności wyznaczenia w terenie.
Aby obiekt został prawidłowo osadzony na gruncie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz by utrzymał on swoją geometrię musimy posilić się osobą geodety. To jego praca na gruncie oraz odpowiedni wpis do dziennika budowy gwarantuje poprawność inwestycji.