Geodezyjne tyczenie budynku - ławice ciesielskie

 Ławice ciesielskie wykonywane podczas tyczenia budynku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Geodezja i Wycena Nieruchomości

GEO - METRUM

tel. 506 652 848

tel. 798 06 35 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Geodeta tyczy budynek w osiach konstrukcyjnych (środek ściany lub ławy fundamentowej).  Geodezyjne wytyczenie budynku w terenie jest pracą, w wyniku której otrzymujemy:
   - zamarkowane palami geodezyjnymi punkty obrazujące jego położenie na gruncie
   - ławy budowlane (ciesielskie) założone poza zasięgiem wykopu, na których zaznaczono osie wytyczanego budynku  - założony na terenie budowy lecz poza zasięgiem prac budowlanych reper roboczy o znanej wysokości.

    Geodeta może wykonać tyczenie budynku jednoetapowo na palikach. Jednak nie jest to dobre rozwiązanie ze względu na duże prawdopodobieństwo ich zniszczenia podczas wykonywania prac ziemnych. Dlatego sugeruje się przeniesienie osi budynku poza teren wykonywanych prac na tak zwane ławice ciesielskie, które są oddalone od tyczonego budynku. Pozwala to na łatwy dostęp dla koparki wykonującej wykop pod fundamenty budynku bez ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia palików geodezyjnych (nie musimy ponownie wzywać geodety!!!).            

    Do wytyczenia jednej osi budynku potrzebujemy czterech pali o długości ok. 1 metra i dwóch desek o długości 70 cm - 120 cm. Młota o wadze 2 - 3 kg. Najprostrzy budynek to minimum 4 osie co daje łącznie 8 desek i 16 pali. Oprócz tego potrzebujemy gwożdzi lub wkrętów którymi to łączymy deski do wbitych pali, a takżę używamy ich do zaznaczenia osi na desce. Finalnie po wykonaniu tyczenia na gwoździach zabitych na desce rozpinamy linki których przecięcia wskazują nam miejsce przeciecia osi konstrukcyjnej budynku.