Etapy realizacji mapy do celów projektowych:

  • Przyjęcie zlecenia – podanie numeru działki,  nazwy ulicy, miejscowości w jakiej znajduje sie działka (obrębu)
  • Zgłoszenie przez geodetę pracy geodezyjnej w PODGiK
  • Materiały źródłowe z PODGiK . Ustawowy czas oczekiwaniato wynosi 10 dni roboczych
  • Wykonanie pomiaru uzupełniającego w terenie
  • Prace kameralne
  • Kontrola Operatu Pomiarowego w PODGiK – ustawowy czas to 6 dni roboczych
  • Przekazanie map poświadczonych przez PODGiK inwestorowi

Sporządzenie mapy do celów projektowych to okres od kilku tygodni do kilku miesięcy w zależności od wielkości opracowywanego terenu aktualizacji  mapy.