Mapa do celów projektowych

 

 

 

 

Geodezja i Wycena Nieruchomości

GEO - METRUM

tel. 506 652 848

tel. 798 06 35 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

google+

 Mapa geodezyjna do celów projektowych

    Nasza Firma wykonuje  mapy geodezyjne na terenie miasta Kielce, powiatu kieleckiego oraz województwa świętokrzyskiego.Mapa do celów projektowych jest niezbędnym dokumentem przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę domu, przyłącza lub innego obiektu budowlanego . Wykonuje ją geodeta.

Na podstawie mapy architekt projektuje zagospodarowanie działki, będące częścią składową projektu architektoniczno-budowlanego, który jest podstawowym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę.

Projekt zagospodarowania działki powinien uwzględnić zarówno lokalizację budynku, trasy wszystkich przyłączy, wejść, wjazdów, miejsca na odpadki stałe, czy też ogrodzenia, jak również zmiany w ukształtowaniu terenu oraz organizacje terenów zielonych

Mapę do celów projektowych wykorzystuje się także do projektowania usytuowania sieci i przyłączy uzbrojenia terenu
Mapa do celów projektowych powinna zawierać aktualne informacje o wszystkich danych ewidencyjnych dotyczących zarówno obszaru projektowanej inwestycji, jak również obszaru otaczającego ten teren w pasie co najmniej 30 metrów.

W zależności od potrzeb zleceniodawcy mapę wykonujemy w technologii tradycyjnej lub w wersji numerycznej w uzgodnionym formacie danych.