geodeta w terenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geodezja i Obsługa Nieruchomości

GEO - METRUM

tel. 506 652 848

tel. 798 06 35 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  google+

 

    Obiekty lub elementy obiektów budowlanych ulegające zasypaniu podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.Wykonujemy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą na terenie miasta Kielce, powiatu kieleckiego oraz województwa świętokrzyskiego.
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne, po wybudowaniu podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie. Sporządzona przez geodetę dokumentacja powykonawcza jest konieczna do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza dostarcza pełnej informacji do wniesienia zmian  na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.W związku z powyższym budynki oraz urządzenia podziemne, czyli przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe czy telekomunikacyjne, które podlegały wcześniejszemu wytyczeniu geodezyjnemu terenie, po ich wybudowaniu są przedmiotem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
      W praktyce wygląda to następująco: budynek po uzyskaniu pozwolenia na budowę i wybudowaniu podlega inwentaryzacji powykonawczej, a następnie wniesieniu na mapę zasadniczą. W przypadku mediów, czyli sieci uzbrojenia terenu procedura wygląda podobnie.
Geodeta będzie pomocny również przy realizowaniu pomiarów powierzchni lokali usługowych oraz mieszkalnych.